SULTAN SELİM CAMİ

 Sultan Selim Cami

        Mevlâna Dergâhinin batisinda insaatina Sultan Selim II’nin sehzadeligi zamaninda baslanmis (1558-1567) arasinda tamamlanmistir. Camii Osmanli klasik mimarisinin Konya’daki en güzel eserlerindedir.

         Kuzeyinde altı sütuna istinat ettirilmiş yedi kubbeli son cemaat yeri ve mermer süveli geçme basik kemerli cümle kapısı mevcuttur. Ahşap kapı kanatlarından sağdakine “Mescitte Mümin, suda balık gibidir.” ibareleri mevcuttur. Son cemaat yerinin sağ ve solunda tek serefeli iki minaresi vardir.